PS Studi Ilmu Akuakultur (S2 dan S3) akan membuka program by research, didukung oleh dosen yang berpengalaman publikasi internasional dan kompeten di bidangnya.

Indeks scopus, google scholar, dan SINTA serta peringkat nasional dosen BDP, Februari 2020

No Nama dosen Nomor ID Peringkat
nasional
Scopus Google scholar SINTA
1 Prof. Dr. Muhammad Zairin Junior 9338394100 e9vkboIAAAAJ 5976150 619
2 Prof. Dr. Muhammad Agus Suprayudi 7801558795 X82m600AAAAJ 5980965 480
3 Prof. Dr. Widanarni 56550047000 a6aL-F4AAAAJ 5981088 885
4 Prof. Dr. Sukenda 57112541000 qDEhojUAAAAJ 5984119 1587
5 Dr. Dedi Jusadi 56627758800 k5lRt9wAAAAJ 5978873 695
6 Dr. Alimuddin 56180822100 lCIsdX0AAAAJ 6082868 789
7 Dr. Odang Carman 56386062700 jcBjFmcAAAAJ 5999749 5871
8 Dr. Agus Oman Sudrajat 9337282400 y0Bkw-oAAAAJ 6004689 8674
9 Dr. Eddy Supriyono 56688550300 zYFv_bcAAAAJ 6004698 6830
10 Dr. Irzal Effendi 57191172801 3DvxO-IAAAAJ 6649835 3490
11 Dr. Kukuh Nirmala 6603793667 ctmCbQsAAAAJ 6649621 2367
12 Dr. Mia Setiawati 57188820671 Yh4qc4EAAAAJ 5985906 3602
13 Dr. Julie Ekasari 55628653100 IB5XS_YAAAAJ 5980950 567
14 Dr. Dinar Tri Soelistyowati 55899404900 ylHRhiUAAAAJ 5988844 15887
15 Dr. Iis Diatin 57151369200 yhGz3kYAAAAJ 5999747 20164
16 Dr. Munti Yuhana 56557108900 dVvG-5kAAAAJ 5988188 2456
17 Dr. Dinamella Wahjuningrum 57192309900 TT_t8T4AAAAJ 5980971 9825
18 Dr. Sri Nuryati 56418547500 TpBtEGoAAAAJ 5985912 3758
19 Dr. Tatag Budiardi 56728792300 eoyQ9MgAAAAJ 6089908 8357
20 Dr. Yani Hadiroseyani 6503867323 qYRQOKMAAAAJ 5981118 13612
21 Dr. Harton Arfah 1qvEZHgAAAAJ 5999750 16593
22 Dadang Shafrudin, MSi. 5Dk8TAYAAAAJ 6186413 31200
23 Rahman, Msi 4948f60905 dpNcMkAAAAAJ 5982591 41467
24 Dr. Yuni Puji Hastuti 57204948295 gkPEvMEAAAAJ 5982362 14867
25 Fajar Maulana, Msi 49137519082 yY7xCisAAAAJ 5975853 47050
26 Dr. Ichsan Achmad Fauzi 56315641900 U7ZxmLUAAAAJ 6679929 17850
27 Wildan Nurussalam, MSi VasHIe8AAAAJ 6704393 65654